Praktisk

 

Kørekortet.

Du kan begynde køreundervisning tre måneder, før du fylder 17 år. Du kan dog tidligst tage teoriprøven, en måned før du fylder 17 år og den praktiske køreprøve fra din 17 års fødselsdag.

For at få kørekort, skal du have et tilfredsstillende helbred. Bl.a. kan fysiske og psykiske handicap, syn og hørelse, epilepsi samt en række andre sygdomme påvirke muligheden for at få kørekort.

Kørekort til-17 årige information på Sikkertrafik.dk

 

Papirarbejde der skal ordnes, inden du starter på kørekortet.

Du skal udfylde en ansøgning om kørekort P23, samtykkeerklæring P23T, printe det ud og medbringe det til mig. (må meget gerne udfyldes digitalt, inden du printer dem)

For at jeg kan få din ansøgning om kørekort godkendt ved borgerservice, skal du også anskaffe et kørekortfoto, en lægeattest, samtykkeerklæring og et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpsbevis. (kørekortfoto skal afleveres til mig) Du skal senest aflevere det hele til mig den dag du starter på kørekort.

 

Betaling.

Du betaler et depositum på 1000,- Kr. i forbindelse med tilmelding, for at reserverer pladsen. (der er normalt kun 9 pladser). Senest den dag du starter, skal du have betalt første rate på 9.500,- Kr. anden rate på 10.000,- skal være betalt 3 uger efter start.

Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen.

Du vil blive oprettet i Færdselsstyrelsens bookingsystem, så jeg kan booke teoriprøve til dig. Færdselsstyrelsen sender der et betalingslink i din E-Boks, som du skal betale inden jeg kan booke teoriprøve til dig. (alm. personbil – 1.000,- kr.) (generhverv – 890,- kr.) (trailer – 280,- kr.)

Undervisning.

Den teoretiske del af undervisningen er otte undervisningsaftner af ca. tre timer fordelt over fem uger. Undervisningen er normalvis mandag og onsdag.

Den praktiske del af undervisningen er minimum 16 køretimer á 45 min. hvoraf de 12 af dem køres som dobbelt lektioner. (6 ture af 90 min). De sidste 4 køretimer køres enkeltvis.

 

Lægeattesten.

Har din læge skrevet noget i din lægeattest som skal vurderes af en embedslæge, kan behandlingstiden være flere måneder. I tilfælde af en evt. diagnose, anden udfordring eller hvis du er den mindste smule i tvivl om, at din lægeattest er 100 % ok, er meget vigtig at du kontakter mig straks.

Bestil tid hos din læge ca. 2-3 uger inden start på kørekortet, da erfaringen er at du skal forvente op til 14 dages ventetid ved mange af lægerne.

Du finder link til ansøgning og samtykkeerklæring herunder.

 

Krav til dig, som vil være ledsager for en 17-årig.

Hvis du gerne vil fungere som ledsager for en 17-årig bilist, skal du opfylde en række krav:

  • Du skal være minimum 30 år
  • Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget.
  • Du skal have et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark.
  • Du skal altid medbringe dit kørekort
  • Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen. Dvs. at du ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.
  • Du skal udfylde og medbringe en ledsagerblanket, når du kører med en 17 årig.

Når I kører, er det din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen.

Det er den 17-årige, der er juridisk fører af bilen og dermed har ansvaret for kørslen.

Kørekort til 17-årige (Blanketter)

Dokumenter.

Ansøgning om kørekort – P23 (05/2020)

Udfyld de markerede felter, print ud, hæft de 8 sider sammen og aflever det til mig,  den første teoriaften. Husk Cpr-nr. på alle siderne.

final AnsøgningP23

Ansøgning om kørekort – Samtykkeerklæring ved kørekortansøgere under 18 år – P23T (05/2020)

Udfyld de markerede felter, print ud og aflever det til mig første teoriaften.

Samtykkeerklæring

 

Generhvervelse af kørekort

Du skal printe det brev du har fået fra politiet, om hvilken dato du kan generhverve kørekortet.

ANT-kurser i region Syddanmark

Udfyld de markerede felter på ansøgningen, print ud, hæft de 8 sider sammen og aflever det til mig, sammen med brevet fra politiet. Husk Cpr-nr. på alle siderne.

Ansøgning om kørekort – P23 (05/2020)

 

kørekortfoto

 

På grund af corona-krisen vedtager EU en ny forordning , der blandt andet forlænger frister for fornyelse og forlængelse af certifikater, godkendelser og tilladelser, samt udsætter visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Gyldigheden af kørekort, som udløber i perioden 1. september til 30. juni 2021 forlænges automatisk med 10 måneder.

EU har tidligere vedtaget en forordning, som forlængede frister for fornyelse og forlængede visse certifikater, godkendelser og tilladelser, og udsatte visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Forordningen, der blev vedtaget i 2020, forlængede gyldigheden af kørekort, som udløb i perioden 1. februar 2020 til 31. august 2020. Disse kørekort blev forlænget med syv måneder. Kørekort, som blev forlænget i denne forordning bliver yderligere forlænget med den nye forordning.

Det vil sige, at kørekort, som blev forlænget med forordningen fra 2020 og som følge af denne forordning vil udløbe mellem 1. september 2020 og 30. juni 2021, vil blive forlænget med yderligere seks måneder eller forlænget indtil den 1. juli 2021, alt efter hvilken dato der er den senest.

Fornyelse og erstatning af førerkort

Medlemsstaternes tidsfrist for at levere et nyt førerkort, hvor en chauffør ansøger om fornyelse af et førerkort mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, udvides fra 15 arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

Tilsvarende udvides tidsfristen for at levere et erstatningskort, hvor en chauffør ansøger om et erstatningskort mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, fordi hans førerkort er stjålet, bortkommet eller beskadiget, fra otte arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

I perioden indtil det nye kort modtages, kan chaufføren ”køre på strimmel”. Chaufføren skal dog kunne bevise, at der er anmodet om en fornyelse af førerkortet eller om erstatningskort.

Home Praktisk