Praktisk

 

Kørekortet.

Du kan begynde køreundervisning tre måneder, før du fylder 17 år. Du kan dog tidligst tage teoriprøven, en måned før du fylder 17 år og den praktiske køreprøve fra din 17 års fødselsdag.

For at få kørekort, skal du have et tilfredsstillende helbred. Bl.a. kan fysiske og psykiske handicap, syn og hørelse, epilepsi samt en række andre sygdomme påvirke muligheden for at få kørekort.

Kørekort til-17 årige information på Sikkertrafik.dk

 

Papirarbejde der skal ordnes, inden du starter på kørekortet.

Du skal udfylde en ansøgning om kørekort P23, samtykkeerklæring P23T, printe det ud og medbringe det til mig. (må meget gerne udfyldes digitalt, inden du printer dem)

For at jeg kan få din ansøgning om kørekort godkendt ved borgerservice, skal du også anskaffe et kørekortfoto, en lægeattest, samtykkeerklæring og et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpsbevis. (kørekortfoto skal afleveres til mig) Du skal senest aflevere det hele til mig den dag du starter på kørekort.

 

Betaling.

Du betaler et depositum på 1000,- kr. i forbindelse med tilmelding, for at reserverer pladsen. (der er normalt kun 9 pladser). Senest den dag du starter, skal du have betalt første rate på 9.500,- kr. Anden rate på 9.000,- skal være betalt 3 uger efter start.

 

Undervisning.

Den teoretiske del af undervisningen er otte undervisningsaftner af ca. tre timer fordelt over fem uger. Undervisningen er normalvis mandag og onsdag.

Den praktiske del af undervisningen er minimum 16 køretimer á 45 min. hvoraf de 12 af dem køres som dobbelt lektioner. (6 ture af 90 min). De sidste 4 køretimer køres enkeltvis.

 

Lægeattesten.

Har din læge skrevet noget i din lægeattest som skal vurderes af en embedslæge, kan behandlingstiden være flere måneder. I tilfælde af en evt. diagnose, anden udfordring eller hvis du er den mindste smule i tvivl om, at din lægeattest er 100 % ok, er meget vigtig at du kontakter mig straks.

Bestil tid hos din læge ca. 2-3 uger inden start på kørekortet, da erfaringen er at du skal forvente op til 14 dages ventetid ved mange af lægerne.

Du finder link til ansøgning og samtykkeerklæring herunder.

 

Krav til dig, som vil være ledsager for en 17-årig.

Hvis du gerne vil fungere som ledsager for en 17-årig bilist, skal du opfylde en række krav:

 • Du skal være minimum 30 år
 • Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget.
 • Du skal have et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark.
 • Du skal altid medbringe dit kørekort
 • Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen. Dvs. at du ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Når I kører, er det din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen.

Det er den 17-årige, der er juridisk fører af bilen og dermed har ansvaret for kørslen.

 

Dokumenter.

Ansøgning om kørekort – P23 (05/2020)

Udfyld de markerede felter, print ud, hæft de 8 sider sammen og aflever det til mig,  den første teoriaften. Husk Cpr-nr. på alle siderne.

final AnsøgningP23

Ansøgning om kørekort – Samtykkeerklæring ved kørekortansøgere under 18 år – P23T (05/2020)

Udfyld de markerede felter, print ud og aflever det til mig første teoriaften.

Samtykkeerklæring

 

Generhvervelse af kørekort

Du skal printe det brev du har fået fra politiet, om hvilken dato du kan generhverve kørekortet.

ANT-kurser i region Syddanmark

Udfyld de markerede felter på ansøgningen, print ud, hæft de 8 sider sammen og aflever det til mig, sammen med brevet fra politiet. Husk Cpr-nr. på alle siderne.

Ansøgning om kørekort – P23 (05/2020)

 

kørekortfoto

 

På grund af corona-krisen vedtager EU en ny forordning , der blandt andet forlænger frister for fornyelse og forlængelse af certifikater, godkendelser og tilladelser, samt udsætter visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Gyldigheden af kørekort, som udløber i perioden 1. september til 30. juni 2021 forlænges automatisk med 10 måneder.

EU har tidligere vedtaget en forordning, som forlængede frister for fornyelse og forlængede visse certifikater, godkendelser og tilladelser, og udsatte visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Forordningen, der blev vedtaget i 2020, forlængede gyldigheden af kørekort, som udløb i perioden 1. februar 2020 til 31. august 2020. Disse kørekort blev forlænget med syv måneder. Kørekort, som blev forlænget i denne forordning bliver yderligere forlænget med den nye forordning.

Det vil sige, at kørekort, som blev forlænget med forordningen fra 2020 og som følge af denne forordning vil udløbe mellem 1. september 2020 og 30. juni 2021, vil blive forlænget med yderligere seks måneder eller forlænget indtil den 1. juli 2021, alt efter hvilken dato der er den senest.

Fornyelse og erstatning af førerkort

Medlemsstaternes tidsfrist for at levere et nyt førerkort, hvor en chauffør ansøger om fornyelse af et førerkort mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, udvides fra 15 arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

Tilsvarende udvides tidsfristen for at levere et erstatningskort, hvor en chauffør ansøger om et erstatningskort mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, fordi hans førerkort er stjålet, bortkommet eller beskadiget, fra otte arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

I perioden indtil det nye kort modtages, kan chaufføren ”køre på strimmel”. Chaufføren skal dog kunne bevise, at der er anmodet om en fornyelse af førerkortet eller om erstatningskort.

Regler og anbefalinger for genåbning af landets køreskoler 6. april 2021

Retningslinjer for gennemførelse af køre- og teoriprøver ift. Covid-19 situationen

 AFVIKLING AF KØREPRØVER:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 

Konkret i forhold til afvikling af køreprøver indebærer de generelle retningslinjer, uanset køretøjets art, at:

 • Prøvesagkyndige skal foretage en besigtigelse og en følgende vurdering af prøvetager inden køreprøven. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, tages der en samtale om udsættelse af prøven. Kompetencen til at afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes.
 • Prøvesagkyndige skal kontrollere, at prøvetager bærer mundbind eller visir, medmindre den pågældende er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir.
 • Prøvesagkyndige skal vejlede prøvetagere om krav om mundbind m.v.
 • Prøvetagere, der ikke bærer mundbind/visir og ikke er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir, skal bortvises fra køreprøven.
 • Prøvesagskyndige skal kontrollere, at prøvetager fremviser coronapas, der giver adgang til køreprøven, hvilket indebærer:

En covid-test (PCR-test eller antigen-test, der ikke må være mere end 72 timer gammel på prøvetidspunktet), eller

 • Et positivt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller
 • Et gennemført vaccinationsforløb
 • Skolevognen skal være tydeligt rengjort umiddelbart før køreprøven.
 • Skolevognens fælles kontaktpunkter (herunder bakspejl, rat, gearstang, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.) rengøres/afsprittes i overværelse af prøvesagkyndig umiddelbart før prøven. Sundhedsstyrelsen betragter ikke sædebetræk, som kontaktpunkt. Det er kørelærerens ansvar, at der er sprit/desinfektion og papir til rådighed for rengøring af kontaktpunkter.
 • Prøvesagkyndige skal som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit inden hver køreprøve.
 • Prøvetager skal vaske hænder eller bruge håndsprit umiddelbart før køreprøve
 • Tiden med tæt kontakt mellem prøvesagkyndig og prøvetager mindskes, fx ved at indledende forklaring og instruktion finder sted uden for bilen
 • Undgå at give hånd til prøvetager

 

Prøvesagkyndige skal bære mundbind eller visir under køreprøven.

 

AFVIKLING AF TEORIPRØVER:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 

 • Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes.
 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem prøvedeltagernes pladser i test- og ventelokaler.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal og højest 10 personer i lokalet.
 • Prøvesagkyndige/tilsynsførende skal kontrollere, at prøvetager bærer mundbind eller visir, medmindre den pågældende er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir.
 • Prøvesagkyndige/tilsynsførende skal vejlede prøvetagere om krav om mundbind m.v.
 • Prøvetagere, der ikke bærer mundbind/visir og ikke er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir, skal bortvises fra teoriprøven.
 • Prøvesagskyndige/tilsynsførende skal kontrollere, at prøvetager fremviser coronapas, der giver adgang til teoriprøven, hvilket indebærer:

En covid-test (PCR-test eller antigen-test, der ikke må være mere end 72 timer gammel på prøvetidspunktet), eller

 • Et positivt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller
 • Et gennemført vaccinationsforløb
 • Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcis og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse
 • Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve.

 

Der skal sikres jævnlig rengøring af teoriprøvelokaler, og herunder rengøring af kontaktflader, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kuglepenne mv. mellem hver prøveafvikling.

Prøvesagkyndige/tilsynsførende skal bære mundbind/visir, når der er prøvetagerer i lokalerne.

 

SÆRLIGE FORHOLD

I forhold til hvorvidt den prøvesagkyndige grundet alder eller sygdomme vurderes at være i risikogruppen, er der tale om en rent lægefaglig vurdering, som skal afklares mellem den enkelte og dennes egen læge. Den lægefaglige vurdering danner baggrund for samtale mellem den prøvesagkyndige og nærmeste leder for vurdering af eventuel tildeling af andre arbejdsopgaver.

Home Praktisk