Praktisk

Regler vedr. pauser i køreuddannelse er delvist ophævet.

Pauser i køreuddannelsesperioden

§ 41. Ved køreuddannelsesperioden forstås den periode, hvori ansøgeren er under køreuddannelse. I køreuddannelsesperioden indgår undervisningen i teorilokale (teoretiske emner), praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), teoriprøve og praktisk prøve. Teoriprøven og den praktiske prøve er ikke en del af undervisningen, jf. bilag 4.

Stk. 2. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde køreundervisningen på ny i overensstemmelse med de i bilag 4 anførte bestemmelser.

Stk. 3. Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå de manglende emner ved selvstudium. Betingelserne herfor fremgår af afsnit VI i bilag 4.

Stk. 4. Årsagen til fraværet har ingen betydning.

Rettelser pr. 25.03.2020

7. § 41, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-4 bliver herefter stk. 2-3.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/906

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/273?fbclid=IwAR2dw3i9PTsYbovBJ7tUtVnRMBu25zTfs7zxnnaiLKFaKkuze4QsDmOWXXw

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/03/Midlertidige-aendringer-i-regler-paa-koerekort–og-koereuddannelsesomraaderne

Kørekortet.

Du
kan begynde køreundervisning tre måneder, før du fylder 17 år. Du kan dog tidligst tage teoriprøven, en måned før du fylder 17 år og den praktiske køreprøve fra din 17 års fødselsdag.

For at få kørekort, skal du have et tilfredsstillende helbred. Bl.a. kan fysiske og psykiske handicap, syn og hørelse, epilepsi samt en række andre sygdomme påvirke muligheden for at få kørekort.

Papirarbejde der skal ordnes, inden du starter på kørekortet.

Du skal udfylde en ansøgning om kørekort P23, samtykkeerklæring P23T, printe det ud og medbringe det til mig. (må meget gerne udfyldes digitalt, inden du printer dem)

For at jeg kan få din ansøgning om kørekort godkendt ved borgerservice, skal du også anskaffe et kørekortfoto, en lægeattest, samtykkeerklæring og et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpsbevis. (kørekortfoto skal afleveres til mig) Du skal senest aflevere det hele til mig den dag du starter på kørekort.

Betaling.

Du betaler et depositum på 500,- kr. i forbindelse med tilmelding, for at reserverer pladsen. (der er normalt kun 9 pladser). Senest den dag du starter, skal du have betalt første rate på 7.500,- kr. Anden rate på 9.500,- skal være betalt 3 uger efter start.

Undervisning.

Den teoretiske del af undervisningen er otte undervisningsaftner af ca. tre timer fordelt over fem uger. Undervisningen er normalvis mandag og onsdag.

Den praktiske del af undervisningen er minimum 16 køretimer á 45 min. hvoraf de 12 af dem køres som dobbelt lektioner. (6 ture af 90 min). De sidste 4 køretimer køres enkeltvis.

Lægeattesten.

Har din læge skrevet noget i din lægeattest som skal vurderes af en embedslæge, kan behandlingstiden være flere måneder. I tilfælde af en evt. diagnose, anden udfordring eller hvis du er den mindste smule i tvivl om, at din lægeattest er 100 % ok, er meget vigtig at du kontakter mig straks.

Bestil tid hos din læge ca. 2-3 uger inden start på kørekortet, da erfaringen er at du skal forvente op til 14 dages ventetid ved mange af lægerne.

Du finder link til ansøgning og samtykkeerklæring herunder.

 

Krav til dig, som vil være ledsager for en 17-årig.

Hvis du gerne vil fungere som ledsager for en 17-årig bilist, skal du opfylde en række krav:

  • Du skal være minimum 30 år
  • Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget.
  • Du skal have et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark.
  • Du skal altid medbringe dit kørekort
  • Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen. Dvs. at du ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Når I kører, er det din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen.

Det er den 17-årige, der er juridisk fører af bilen og dermed har ansvaret for kørslen.

Når du fungerer som ledsager for en 17-årig, må I kun køre i Danmark.

 

Ansøgning om kørekort – P23 (05/2020)

Udfyld de markerede felter, print ud, hæft de 8 sider sammen og aflever det til mig,  den første teoriaften.

final AnsøgningP23

Ansøgning om kørekort – Samtykkeerklæring ved kørekortansøgere under 18 år – P23T (05/2020)

Udfyld de markerede felter, print ud og aflever det til mig første teoriaften.

Samtykkeerklæring

Samling af blanketter på kørekortområdet

kørekortfoto

Home Praktisk